baby-land.co.il הינה מותג נפרד מחנות babyland-netanya.co.il
9/9

סטריליזטור

הסטריליזטור הינו מכשיר לחיטוי לאביזרים נלווים כמו : בקבוקי ומוצצים. חשיבות ביצוע סטריליזציה לבקבוקים נובעת בעקוב שימוש בבקבוקי החלב שאתם נותנים לתינוק שלכם.

עם בריאות אנו לא משחקים ולכן, על מנת לשמור על הבקבוקים ועל ילדנו יש לבצע סטריליזציה וניקיונם בצורה המיטבית על מנת למנוע את התפתחותם של חיידקים. בשלב הראשון, יש לנקות  היטב במים חמים וסבון את הבקבוקים עוד לפני הכנסתם לעיקור תוך דגש על ניקוי של חור הפטמה ואזור ההברגה של הפקק ששם לרוב הלכלוך מצטבר. בשלבו השני צריך להרתיח את המים. זאת ועוד, חשוב מאוד לבדוק כי על סטריליזטור לבקבוקים מצוין במפורש כי הוא עשוי פלסטיק נטולBPA  בתקן אירופאי או אמריקאי. הסטריליזטור מציע פתרון אלגנטי החוסך טרחה רבה ומונע כווית.