baby-land.co.il הינה מותג נפרד מחנות babyland-netanya.co.il
9/9

מדיניות החזרות והחלפות

1יש לארוז את כל הפריטים באריזה המקורית.
2מלא טופס בקשה להחזרה עם מספר הזמנה מצורף.
3ציין את אופן הזיכוי (אשראי שממנו בוצע רכישה או העברה לחשבון הבנק).
4שלח את החבילה לכתובת זו: שד' בנימין 21, נתניה
5לאחר ששלחת את החבילה, אנא הודיע לנו על כך על ידי שליחת דוא"ל אל  info@babyland-netanya.co.il
 
  ביטול הזמנה, החזרות, והחלפות
 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בפרק זה בכדי לגרוע ממנו. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו.
 2. מבלי לפגוע בהוראות החוק, מוצר שעלה ערכו על 50 ₪ (לא כולל משלוח) יהיה ניתן לבטלו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר, וזאת על פי סעיף 14ג(ב) לחוק. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני info@babyland-netanya.co.il או בטלפון 072-3974760, על ידי מסירת שמו המלא של הלקוח, תעודת זיהוי של הלקוח, מספר חשבונית המקור. בביטול הזמנה לפי כללים אלו, יחויב הלקוח רק בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך אם צוין בחוק סכום גבוה יותר, האמור בחוק יגבר.
 3. ככל והמוצר הינו ביגוד ו/או תכשיטים, זכות הביטול תהיה רק אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ (ביגוד) או מתחת 3,000 ₪ (תכשיטים)   וזאת רק בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר ושאריזתו ו/או התווית שעל גביו לא הוסרה
 4. לא תהיה זכות ביטול למוצר בהם אין זכות ביטול ללקוח לפי חוק, לרבות ריהוט שהורכב בבית הלקוח, ריהוט אשר הוזמן על פי דרישות ו/או מידות מיוחדת של הלקוח, מוצרי מזון או תרופות או תוספי מזון, הלבשה תחתונה, מוצרים ששולמו על ידי תווי קניה, שוברי מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
 5. זיכוי יתבצע רק כנגד החזרת המוצר בפועל ורק בכפוף לבדיקת תקינותו (תקינות, אי שימוש, אי פתיחת האריזה), לאמור בחוק, בתוך 14 ימי עסקים מהחזרת המוצר ו/או הודעת הביטול, לפי המאוחר. מוצר שהוחזר יזכה את הלקוח בזיכוי כאמור רק במידה והוחזר באריזתו המקורית וללא כל נזק או פגם ובכפוף להוראות החוק. דמי משלוח ו/או הובלה ו/או התקנה לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול ו/או החזרת מוצר.
 6. במקרה של החזרת מוצר לצורך החלפתו במוצר אחר, הלקוח יישא בעלות המשלוח הן בהחזרה והן בקבלת המוצר החליף.
 7. החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח, באחד מן המקרים המפורטים להלן:
 1. טעות בתום לב באחד מן התנאים אשר פורטו לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר ו/או תיאורו.
 2. השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
 3. אי מילוי התחייבויות הלקוח, לרבות, אי פירעון מלוא התמורה, ביטול העסקה ו/או אי אישורה על ידי חברת האשראי, מסירת פרטים לא נכונים.